ΠΡΌΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ:

Παρουσιάστηκαν σημαντικά δεδομένα που δίνουν ελπίδες στους ασθενείς με καρκίνο...

Παρουσιάστηκαν σημαντικά δεδομένα που δίνουν ελπίδες στους ασθενείς με καρκίνο
Σημαντικά δεδομένα παρουσιάστηκαν στο 50ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) από την MSD, γνωστή ως... Merck στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, δίνοντας ελπίδα σε ασθενείς που πάσχουν από τρεις σοβαρούς τύπους καρκίνου: το προχωρημένο μελάνωμα, τον προχωρημένο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου και τον προχωρημένο μη-μικροκυταρρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Η MSD, στα πλαίσια των επενδύσεών της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων θεραπειών με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ογκολογίας, μελετά το ρόλο των ανοσολογικών μηχανισμών στην καταπολέμηση του καρκίνου. Συγκεκριμένα, έχει αναπτύξει το pembrolizumab, το υπό έρευνα ανθρώπινο anti-PD-1 μονοκλωνικό αντίσωμα που μέχρι τώρα αναφερόταν ως παράγοντας MK-3475. Το pembrolizumab εξετάζεται σε 17 υπό εξέλιξη και προγραμματισμένες κλινικές μελέτες, ως μονοθεραπεία ή συνδυαστική θεραπεία, σε ασθενείς προχωρημένου σταδίου που πάσχουν από 30 τύπους κακοήθων νεοπλασμάτων. Οι μελέτες θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2014. 

Η δράση του pembrolizumab απέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα για το προχωρημένο μελάνωμα, τον προχωρημένο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου και τον προχωρημένο μη-μικροκυταρρικό καρκίνο του πνεύμονα, τα οποία παρουσιάστηκαν στο συνέδριο ASCO που διεξήχθη στο Σικάγο από τις 30 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου.

Πιο αναλυτικά, στο προχωρημένο μελάνωμα, το pembrolizumab αξιολογήθηκε ως μονοθεραπεία σε 411 ασθενείς, σε διάφορα στάδια της νόσου και οι οποίοι είχαν λάβει στο παρελθόν θεραπεία. Το 72% των ασθενών παρουσίασαν συρρίκνωση των όγκων, με το 39% να παρουσιάζουν μείωση του μεγέθους τους κατά το ήμισυ. Επιπλέον, το 69% των ασθενών ξεπέρασαν τον ένα χρόνο επιβίωσης, με το 62% να βρίσκονται ακόμα εν ζωή, έχοντας ξεπεράσει τους 18 μήνες επιβίωσης. Η διάρκεια της ανταπόκρισης, όπως επίσης και το προφίλ ανεκτικότητας δεν διέφεραν ανάμεσα στις διάφορες δοσολογίες ούτε και ανάμεσα στους ασθενείς που έλαβαν ή όχι στο παρελθόν θεραπεία με ipilimumab. Τα σημαντικά αυτά νέα προέρχονται από τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής μελέτη φάσης Ib (ΚΕΥΝΟΤΕ – 001) για το αντίσωμα anti-PD-1. 

Ο Πρόεδρος των Merck Research Laboratories, Dr. Roger M. Perlmutter, είπε χαρακτηριστικά: «αυτά τα δεδομένα αποτελούν μία ακόμη απόδειξη της ανθεκτικής αντι-νεοπλασματικής δραστικότητας, που προκαλεί το pembrolizumab από μόνο του στους ασθενείς που υποφέρουν από κακόηθες μελάνωμα». Συνέχισε λέγοντας ότι «όσο θα περιμένουμε τα αποτελέσματα ελεγχόμενων κλινικών μελετών, τα ποσοστά επιβίωσης που βλέπουμε με τη θεραπεία με pembrolizumab, ακόμα και σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο, που απέτυχαν με προηγούμενες θεραπείες, υποστηρίζουν τη χρήση των ανοσο-ρυθμιστών στην αντιμετώπιση του καρκίνου».

Τα αποτελέσματα του pembrolizumab ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου από τη μελέτη KEYNOTE-012, τα οποία ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά, έδειξαν συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 20%.«Ο υποτροπιάζων και μεταστατικός καρκίνος κεφαλής και τραχήλου έχει πολύ πτωχή πρόγνωση και συχνά συνοδεύεται από δυσμορφίες και χαμηλή ποιότητα ζωής. Χρειάζονται επειγόντως κι άλλες θεραπευτικές επιλογές», είπε ο Dr. Seiwert, Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος για τον Καρκίνο Κεφαλής-Τραχήλου, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. «Αυτά τα πρώτα δεδομένα ανταπόκρισης στη μονοθεραπεία με pembrolizumab αποτελούν ενθαρρυντική απόδειξη αυτής της ιδέας και υποστηρίζουν περαιτέρω έρευνα αυτής της καινοτόμου ερευνητικής ανοσοθεραπείας γι’ αυτόν το δύσκολο στη θεραπεία καρκίνο». 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα της μελέτης και για την περίπτωση πρωτοθεραπευόμενων ασθενών με προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, όπου η θεραπεία με του pembrolizumab κατέδειξε ισχυρή αντι-νεοπλασματική δραστικότητα, με συρρίκνωση του όγκου να παρατηρείται σε ποσοστό 80% των ασθενών, ενώ κανείς από τους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν δεν διέκοψε τη θεραπεία λόγω εξέλιξης της νόσου.

«Αυτά τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η έγκαιρη χρήση του pembrolizumab ως μονοθεραπεία μπορεί να αναχαιτίσει την εξέλιξη του όγκου και να τον συρρικνώσει σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει θεραπεία», ανέφερε ο Dr. Rizvi, Ιατρός-Ογκολόγος, στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ιδιαίτερα, σήμερα, όπως είπε, «που υπάρχουν πολύ λίγες επιλογές για τους ανθρώπους με προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι το pembrolizumab, που ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα, μπορεί να αποτελέσει μία πολλά υποσχόμενη νέα προσέγγιση».

Παράλληλα, η MSD ανακοίνωσε την έναρξη Μελετών Φάσης ΙΙΙ μέσα στο 2014:

• με pembrolizumab έναντι της καθιερωμένης θεραπείας για τον προχωρημένο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου 
• με pembrolizumab έναντι της διπλής χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα ως πρώιμης γραμμής θεραπείας σε PD-L1 θετικούς ασθενείς με προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα,
αλλά και τη συνέχιση ή έναρξη νέων μελετών με διάφορες σειρές θεραπείας στο προχωρημένο μελάνωμα, συμπεριλαμβανομένης της επικουρικής θεραπείας.

Συνοψίζοντας, ο Dr. Roy Baynes, Α’ Αντιπρόεδρος, του Τμήματος Παγκόσμιας Κλινικής Ανάπτυξης, των Merck Research Laboratories, είπε: «συνεχίζουμε να παρατηρούμε ισχυρές ενδείξεις αντι-νεοπλασματικής δραστικότητας, ως απάντηση του οργανισμού στη μονοθεραπεία με pembrolizumab σε πολλούς τύπους όγκων και σειρές θεραπείας. Το εύρος των δεδομένων που παρουσιάστηκαν στο ASCO εξηγούν γιατί η MSD προχωρά ένα ευρύ πρόγραμμα ανάπτυξης για το pembrolizumab σε περισσότερους από 30 τύπους κακοήθων νεοπλασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μελετών στον καρκίνο κεφαλής-τραχήλου τελικού σταδίου και άλλες μορφές καρκίνου και τη διερεύνηση της κλινικής σημασίας κάποιων δεικτών, όπως το μονοπάτι έκφρασης της πρωτεΐνης PD-L1 στον προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα».

Η αίτηση για Άδεια Κυκλοφορίας του pembrolizumab εξετάζεται κατά προτεραιότητα από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για την προτεινόμενη ένδειξη θεραπείας ασθενών με προχωρημένο μελάνωμα, που έλαβαν στο παρελθόν θεραπεία με ipilimumab. Ο FDA, μάλιστα έδωσε πρόσφατα στo pembrolizumab το χαρακτηρισμό της Επαναστατικής Θεραπείας για το προχωρημένο μελάνωμα. Μετά την έγκριση από τον FDA, το pembrolizumab θα αποτελεί τον πρώτο παράγοντα anti-PD-1 σε μια νέα θεραπευτική κατηγορία ελέγχου ρύθμισης του ανοσοποιητικού συστήματος. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση για Άδεια Κυκλοφορίας του pembrolizumab στην Ευρώπη για προχωρημένο μελάνωμα μέσα στο 2014. 

Σχετικά με τη μελέτη KEYNOTE-001

Η μελέτη KEYNOTE-001 είναι μια εν εξελίξει, πολυκεντρική, ανοιχτή, ενός σκέλους μελέτη Φάσης Ιb για την αξιολόγηση του pembrolizumab ως μονοθεραπεία σε περισσότερους από 1.000 ασθενείς με διάφορους τύπους καρκίνου τελικού σταδίου (μεταστατικά καρκινώματα) – κυρίως του πνεύμονα και μελανώματος. Στη μελέτη, εξετάζονται τρία δοσολογικά σχήματα και τα πρωταρχικά σημεία αξιολόγησης περιλαμβάνουν το ποσοστό ανταπόκρισης και ασφάλειας συνολικά, ενώ τα δευτερεύοντα σημεία αξιολόγησης περιλαμβάνουν την επιβίωση χωρίς εξέλιξη (PFS), τη συνολική επιβίωση (OS) και τη διάρκεια ανταπόκρισης.

Σχετικά με τη μελέτη KEYNOTE-012

Η μελέτη KEYNOTE-012 είναι μια εν εξελίξει, πολυκεντρική, μη τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης Ιb για την αξιολόγηση της ασφάλειας, ανεκτικότητας και αντι-νεοπλασματικής δραστικότητας του pembrolizumab ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με προχωρημένο τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού (TNBC), προχωρημένο καρκίνο κεφαλής-τραχήλου, προχωρημένο καρκίνο ουροδόχου κύστεως ή προχωρημένο καρκίνο του στομάχου. Στη μελέτη εξετάζονται δύο δοσολογικά σχήματα, ενώ τα πρωταρχικά σημεία αξιολόγησης της μελέτης περιλαμβάνουν τη συνολική ασφάλεια και ανεκτικότητα και την αντι-νεοπλασματική δραστικότητα σε PD-L1 θετικούς όγκους και τα δευτερεύοντα σημεία αξιολόγησης περιλαμβάνουν την επιβίωση χωρίς πρόοδο (PFS), τη συνολική επιβίωση (OS), τη διάρκεια ανταπόκρισης και ανάλυση υπο-ομάδων, ανάλογα με την κατάσταση του HPV. Στη μελέτη KEYNOTE-012, σχεδιάζεται να εισαχθούν επιπλέον 110 ασθενείς.

Σχετικά με το pembrolizumab 

Πολλοί όγκοι κατορθώνουν να αποφύγουν το ανοσοποιητικό σύστημα μέσω ενός μηχανισμού που εκμεταλλεύεται το σημείο ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος – την πρωτεΐνη PD-1. Το pembrolizumab είναι ένας υπό διερεύνηση, υψηλά επιλεκτικός ανοσοθεραπευτικός παράγοντας που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της φυσικής ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος να αναγνωρίζει και να στοχοποιεί τα καρκινικά κύτταρα, μέσω του επιλεκτικού διπλού αποκλεισμού των συνδετών της πρωτεΐνης PD-1 (PD-L1 και PD-L2). Μέσω της αναστολής της PD-1, το pembrolizumab επιτρέπει την ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που στρέφονται κατά του καρκίνου, απελευθερώνοντας ουσιαστικά έναν μηχανισμό του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Σήμερα, το pembrolizumab ερευνάται σε περισσότερους από 30 τύπους κακοήθων νεοπλασμάτων, ως μονοθεραπεία και σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα.

Σχετικά με το προχωρημένο μελάνωμα

Το μελάνωμα αποτελεί την πιο επικίνδυνη μορφή καρκίνου του δέρματος. Ενώ ευθύνεται για μόλις το 2% όλων των περιστατικών, εντούτοις προκαλεί τη συντριπτική πλειοψηφία θανάτων από καρκίνο του δέρματος. Μέσα στο 2014, μόνο στις Η.Π.Α., αναμένεται να διαγνωσθούν με μελάνωμα 76.100 άνθρωποι και 10.000 περίπου να χάσουν τη ζωή τους από αυτήν την ασθένεια.

Σχετικά με τον Καρκίνο Κεφαλής-Τραχήλου

Οι όγκοι κεφαλής-τραχήλου είναι μία ομάδα όγκων που σχετίζονται μεταξύ τους και περιλαμβάνουν τη στοματική κοιλότητα, το φάρυγγα και το λάρυγγα. Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για καρκίνο κεφαλής-τραχήλου περιλαμβάνουν το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ. Μόλυνση με ορισμένους τύπους του HPV, του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων, είναι επίσης παράγοντας κινδύνου για ορισμένους τύπους καρκίνου κεφαλής-τραχήλου, ειδικά του καρκίνου του στοματοφάρυγγα. Κάθε χρόνο, έχουμε περίπου 400.000 περιπτώσεις καρκίνου της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα, με 160.000 καρκίνους του λάρυγγα, από τις οποίες, οι 300.000 περίπου θα καταλήξουν στο θάνατο.

Σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πιο γνωστή μορφή κακοήθειας στον κόσμο, εκτός από τις κακοήθειες του δέρματος. Στις Η.Π.Α., εκτιμάται ότι, μέσα στο 2014, θα σημειωθούν 159.260 θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα. Η συγκεκριμένη νόσος διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες: το μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) και το μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (SCLC). Η πρώτη κατηγορία αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο καρκίνο του πνεύμονα, που ευθύνεται για ποσοστό μεγαλύτερο του 85% όλων των περιπτώσεων. 

Σχετικά με το Τμήμα Ογκολογίας της MSD: Εστιάζοντας στην Ανοσο-Ογκολογία

Στο Τμήμα Ογκολογίας της MSD, ο στόχος μας είναι να μετατρέπουμε τα επαναστατικά επιτεύγματα της επιστήμης σε βιοϊατρικές καινοτομίες για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με καρκίνο σε όλο τον κόσμο. Η αξιοποίηση των ανοσολογικών μηχανισμών για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι πρώτη προτεραιότητα για το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στην ογκολογία. Η Εταιρεία αναπτύσσει μία σειρά από υποψήφια ανοσοθεραπευτικά φάρμακα, αλλά και συνδυαστικά θεραπευτικά σχήματα. Ο καρκίνος είναι μία από τις πιο επείγουσες ιατρικές ανάγκες του κόσμου. Το πάθος μας είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να καταπολεμούν τον καρκίνο.
loading...
Share on Google Plus

Tromero.eu

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κάντε ένα SHARE να το δούνε και οι φίλοι σας! Σας ευχαριστούμε.
    Σχολιαστε στο Blogger
    Σχολιαστε στο Facebook

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάντε το σχόλιο σας,η άποψή σας είναι πολύ πολύτιμη για εμάς. Σας ευχαριστούμε.