ΠΡΌΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ:

Τα σχολικά αθλήματα που δίνουν μόρια για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια

ta_sxolika_athlimata_sta_panepistimia-25-1-16
Ένα άθλημα που δε γυμνάζει το σώμα άλλα το μυαλό, το σκάκι, εντάσσεται στα αθλήματα του σχολικού αθλητισμού...

Συγκεκριμένα μετά από σχετικό ερώτημα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας το Υπουργείο Παιδείας απάντησε εγγράφως ότι το σκάκι δύναται να ενταχθεί άμεσα σε αγώνες ΑθλοΠαιδείας στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας. Το παραπάνω μπορεί να γίνει με απευθείας συνεννόηση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής και της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.

Ωστόσο όσον αφορά τα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα Λυκείων, τα οποία εντάσσονται και στην μοριοδότηση των Πανελληνίων εξετάσεων για εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς το σκάκι δεν εντάσσεται στα Ολυμπιακά αθλήματα χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων από τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το έγγραφο του Υπουργείου καταλήγει αναφέροντας ότι η Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής έχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα Λυκείων Ελλάδος και Κύπρου και μπορεί να συνδράμει με αυτά σε πιθανή σχετική συνεργασία των δύο Υπουργείων.

Ποια είναι τα αθλήματα των σχολικών πρωταθλημάτων που μοριοδοτούνται
Με αφορμή την πιο πάνω απόφαση του Υπουργείου και προκειμένου να ενημερωθούν γονείς και μαθητές παρουσιάζουμε ακολούθως τα αθλήματα ομαδικά και ατομικά των σχολικών πρωταθλημάτων με βάση τα όσα αναφέρει η Υπουργική απόφαση του 2005 και οι διακρίσεις των οποίων μοριοδοτούνται για την εισαγωγή σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και ΤΕΦΑΑ.

Ομαδικά αθλήματα μαθητών και μαθητριών Λυκείου
Κάθε σχολική χρονιά διοργανώνονται πρωταθλήματα των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων στα παρακάτω ομαδικά αθλήματα:
• Καλαθοσφαίριση (μαθητών και μαθητριών)
• Πετοσφαίριση (μαθητών και μαθητριών)
• Χειροσφαίριση (μαθητών και μαθητριών)
• Ποδόσφαιρο ((μαθητών)
Ατομικά αθλήματα μαθητών και μαθητριών Λυκείου

Τα ατομικά αθλήματα στα οποία διοργανώνονται σχολικά πρωταθλήματα Λυκείων είναι:
• Δρόμος ανωμάλου εδάφους (μαθητών και μαθητριών)
• Κλασικός αθλητισμός (μαθητών και μαθητριών)
• Κολύμβηση (μαθητών και μαθητριών)
• Ενόργανη γυμναστική (μαθητών και μαθητριών)
• Αντισφαίριση (μαθητών και μαθητριών)
• Επιτραπέζια αντισφαίριση (μαθητών και μαθητριών)
• Άρση βαρών (μαθητών και μαθητριών)
• Πάλη (μαθητών)
• Κωπηλασία (μαθητών και μαθητριών)
Κάθε μαθητής και μαθήτρια μπορεί να συμμετέχει στο δρόμο ανωμάλου εδάφους και σε ένα από τα υπόλοιπα ατομικά αθλήματα.

Προνόμια διακριθέντων αθλητών πανελληνίων σχολικών πρωταθλημάτων
Στο αρθρ. 38 του ΦΕΚ 24Α/2013 καθορίζεται το ποσοστό εισακτέων και η προσαύξηση των μορίων των πρωταθλητών σχολικών αγώνων - υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο, ως εξής:
• Εισάγονται σε σχολές ή τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι διακριθέντες αθλητές με 1η πανελλήνια νίκη στους σχολικούς αγώνες, εφόσον συγκεντρώνουν εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (A΄188), όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους κατά 20% για τα ΤΕΦΑΑ και κατά 10% για οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Όσοι κατέκτησαν τη 2η θέση λαμβάνουν προσαύξηση 20% για τα ΤΕΦΑΑ και 8% για τις υπόλοιπες σχολές ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και όσοι τερμάτισαν στην 3η θέση έχουν προσαύξηση 7% για ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και 20% για τα ΤΕΦΑΑ
• Οι διακριθέντες αθλητές στους σχολικούς αγώνες εισάγονται σε επιπλέον ποσοστό 20% στα ΤΕΦΑΑ και 3% στις άλλες σχολές ή τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τον εκάστοτε προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων.
• Σε περίπτωση που μαθητής – αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Παράδειγμα: Έστω μαθητής που ήρθε 3ος στο πρωτάθλημα πάλης επιθυμεί να εισαχθεί στο τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας που είχε βάση 15.860 μόρια θα πρέπει ο εν λόγω μαθητής μετά την προσαύξηση των μορίων του κατά 7% να συγκεντρώσει 14.274 μόρια, δηλαδή το 90% του τελευταίου εισαχθέντα, για να διεκδικήσει μια από τις θέσεις που δίνονται στους αθλητές. Δηλαδή αν καταφέρει να συγκεντρώσει 13340 μόρια λαμβάνει την προσαύξηση του 7% τα μόρια του ανέρχονται στα 14.274 και έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τις επιπρόσθετες θέσεις. Δηλαδή ο εν λόγω υποψήφιος έχει κέρδος 2.520 μόρια χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα εισαχθεί οπωσδήποτε καθώς θα συναγωνιστεί για το 3% των θέσεων τους υπόλοιπους αθλητές που διεκδικούν μια από τις θέσεις.
Ποιοι μαθητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες: Προσοχή στις απουσίες
Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ενιαίο Λύκειο, Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υπ.Ε.Π.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Ενιαίου Λυκείου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά και κατά την ημέρα της συμμετοχής τους δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί:
α α' Οι μαθητές Ενιαίου Λυκείου τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).
α β' Οι μαθητές Τ.Ε.Ε. (ημερήσιου ή εσπερινού) τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).
α γ' Οι μαθητές Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου τις εκατόν τριάντα (130) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

α δ' Οι μαθητές άλλων τύπων Λυκείων, όπως εκκλησιαστικών, μουσικών κ.λ.π. τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες), στα μαθήματα Γενικής Παιδείας.
α ε' Οι μαθητές που φοιτούν σε Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) Λυκείου, τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).
β' Στους αγώνες αυτούς μετέχουν μαθητές και μαθήτριες Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [Παράδειγμα: Το έτος 2013 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2014 − 18 = 1995 και, 1997, 1998 και 1999.]
Το εδάφιο αυτό δεν ισχύει για το άθλημα της Πάλης.
γ' Στους αγώνες Πάλης (Ελεύθερης Ερασιτεχνικής και Ελληνορωμαϊκής), όπου οι αγώνες διεξάγονται σε δύο (2) κατηγορίες ηλικίας, μετέχουν:
γ α' Στην μεγάλη κατηγορία μόνο μαθητές Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή το αμέσως επόμενο. [Παράδειγμα: Το έτος 2013 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2014 − 18 = 1996 και 1997.]
γ β' Στην μικρή κατηγορία μόνο μαθητές Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο έκτο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή το αμέσως επόμενο. [Παράδειγμα: Το έτος 2013 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2014 – 16 = 1998 και 1999.]
δ Έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος. [π.χ. το σχολικό έτος 2013 − 2014 λογίζεται σαν 2014]

activistis.gr
loading...
Share on Google Plus

Tromero.eu

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κάντε ένα SHARE να το δούνε και οι φίλοι σας! Σας ευχαριστούμε.
    Σχολιαστε στο Blogger
    Σχολιαστε στο Facebook

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάντε το σχόλιο σας,η άποψή σας είναι πολύ πολύτιμη για εμάς. Σας ευχαριστούμε.